Cukai Pendapatan 2020: Senarai Pelepasan Cukai Yang Boleh Dituntut

Kehidupan

Cukai Pendapatan 2020: Senarai Pelepasan Cukai Yang Boleh Dituntut

Sekiranya pendapatan anda melebihi RM34,000 setiap tahun, anda tidak akan terlepas untuk menjelaskan bayaran cukai pendapatan anda. Tetapi ada beberapa perkara yang anda boleh lakukan untuk mendapatkan kembali bayaran cukai yang telah dibayar.

Peluang yang tinggi untuk mendapatkan kembali bayaran cukai yang telah dibayar adalah berdasarkan pelepasan cukai, potongan cukai dan rebat cukai. Oleh itu, anda harus mengetahui perbezaan ketiga-tiga cukai tersebut dan bagaimana untuk memanfaatkan cukai tersebut.

Advertisement

Secara purata, pelepasan cukai, potongan cukai dan pelepasan cukai membantu anda mengurangkan agregat pendapatan, pendapatan bercukai dan jumlah cukai yang bakal dikenakan. Sekiranya anda menuntut kesemua insentif ini, anda boleh menikmati kadar bayaran cukai yang rendah dan hanya membayar cukai kurang daripada jumlah yang sepatutnya.

kalkulator

Pelepasan cukai 

1. Individu Dan Tanggungan

Diberi secara automatik kepada individu untuk diri mereka dan tanggungan mereka. Kadar tuntutan ialah sebanyak RM9,000.

2. Rawatan perubatan, keperluan khas, dan perbelanjaan penjaga untuk ibu bapa

Termasuk penjagaan dan rawatan oleh rumah kejururawatan, dan rawatan pergigian bukan kosmetik. Tuntutan harus dibuktikan oleh seorang pengamal perubatan berdaftar atau pensijilan bertulis seorang penjaga. Ibu bapa mestilah tinggal dan rawatan mesti disediakan di Malaysia. Kadar tuntutan boleh dibuat sehingga RM5,000.

3. Ibu Bapa

Mereka yang tidak membuat tuntutan untuk rawatan perubatan untuk ibu bapa berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Ibu bapa mestilah ibu bapa yang sah (ibu tiri tidak termasuk), berumur 60 tahun ke atas, dan pendapatan tahunan ibu bapa dari semua sumber tidak boleh melebihi RM24,000 untuk tahun taksiran itu.

Pelepasan yang dibenarkan ialah RM1,500 untuk ibu dan RM1,500 untuk bapa; jika lebih daripada satu tuntutan individu untuk potongan ini, jumlahnya harus sama dibahagikan mengikut bilangan individu yang memohon untuk ibu bapa yang sama.

4. Suami/Isteri/Penceraian

Anda boleh menuntut bantuan ini jika pasangan anda tidak mempunyai sumber pendapatan ATAU memilih penilaian bersama dalam nama anda.

Potongan ini tidak dibenarkan jika pasangan anda mempunyai pendapatan kasar melebihi RM4,000 yang diperoleh daripada sumber di luar Malaysia.

Bagi suami yang membayar duit tangungan kepada bekas isteri, potongan dibenarkan untuk jumlah yang dibayar atau sehingga RM4,000. Jumlah potongan untuk bayaran isteri dan tunjangan kepada bekas pasangan adalah terhad kepada RM4,000. Hanya perjanjian persetujuan rasmi yang memenuhi syarat untuk melayakkan cukai ini.

5. Yuran Pengajian (sendiri)

Anda boleh membuat tuntutan yuran yang dibelanjakan untuk kursus yang didaftarkan di institusi yang diiktiraf atau badan profesional di Malaysia.

Untuk ijazah Sarjana atau Ijazah Doktor Falsafah, apa-apa kursus pengajian yang diambil adalah layak. Bagi yang lain, mana-mana kursus pengajian sehingga tahap pengajian tinggi yang diperlukan untuk kemahiran, kelayakan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, perindustrian, sains atau teknologi atau kelayakan ialah layak. Kadar tuntutan yuran yang dibenarkan ialah sebanyak RM7,000.

6. Perbelanjaan Perubatan Untuk Penyakit Yang Serius Untuk Diri Sendiri, Pasangan Atau Anak

Penerimaan rawatan dan pensijilan oleh seorang pengamal perubatan berdaftar mesti disimpan untuk rujukan masa depan.

Tuntutan ini termasuk rawatan AIDS, penyakit Parkinson, kanser, kegagalan buah pinggang, leukemia, serangan jantung, hipertensi pulmonari, penyakit hati kronik, hepatitis virus fulminant, trauma kepala dengan defisit neurologi, tumor dalam kecacatan otak atau pembuluh darah, luka kebakaran, pemindahan organ utama, dan pemotongan utama anggota badan. Kadar tuntutan sehingga RM6,000 secara keseluruhan untuk diri sendiri, pasangan, atau anak.

7. Pemeriksaan Perubatan Lengkap Untuk Diri Sendiri, Pasangan, Atau Anak

Merujuk kepada pemeriksaan menyeluruh seperti yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MMC). kadar tuntutan yang dibenarkan ialah sehingga RM500 untuk diri sendiri, pasangan atau anak. Potongan yang dibenarkan untuk pelepasan perbelanjaan perubatan penyakit serius adalah atas RM6,000.

8. Pembelian Gaya Hidup Untuk Diri Sendiri, Pasangan Atau Anak

Sebenarnya, anda boleh membuat tuntutan untuk pembelian:

 • Buku-buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak, dan penerbitan-penerbitan yang serupa dalam kedua-dua bentuk cetakan dan elektronik (bahan yang dilarang dan menyinggung perasaan dikecualikan).
 • Komputer peribadi, telefon pintar atau meja (caj tambahan untuk waranti atau peranti yang digunakan untuk tujuan perniagaan sendiri dikecualikan).
 • Peralatan sukan untuk aktiviti sukan yang ditakrifkan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, termasuk bola golf dan bulu tangkis tetapi tidak termasuk basikal bermotor, dan pembayaran keahlian gim kecuali keahlian kelab yang menyediakan kemudahan gim.
 • Langganan internet dibayar melalui bil bulanan yang didaftarkan di bawah nama anda sendiri

Anda boleh mendapat pelepasan cukai sebanyak RM2,500 untuk perbelanjaan gaya hidup di bawah kategori ini. Membeli bahan bacaan, komputer peribadi, telefon pintar atau tablet, atau peralatan sukan dan keahlian gim untuk diri sendiri, pasangan, atau anak membolehkan anda menuntut pelepasan cukai.

Anda juga boleh membuat tuntutan untuk langganan internet rumah bulanan anda. Tidak percaya? anda mendapat bantuan cukai untuk membayar bil internet bulanan anda dari Unifi, Streamyx, dan sebagainya!  jadi pastikan anda tidak ketinggalan untuk membuat tuntutan tersebut. Jumlah tuntutan yang dibenarkan ialah sehingga RM2,500 untuk kategori ini.

9. Peralatan Penyusuan Susu Ibu

Anda boleh menggunakan insentif ini jika anda seorang ibu menyusu dan telah membeli peralatan penyusuan susu untuk kegunaan anda sendiri untuk menyusui anak anda sendiri yang berumur 2 tahun ke bawah.

Peralatan penyusuan yang layak adalah: kit pam susu dan pek ais, pengumpulan susu dan peralatan penyimpanan susu atau beg penyejuk. Tuntutan yang dibenarkan ialah sehingga RM1,000 untuk seorang ibu (Dibenarkan untuk setiap 2 tahun).

10. Yuran Penjagaan Anak

Pelepasan cukai ini dibenarkan untuk yuran penjagaan kanak-kanak untuk kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah, dibayar ke pusat penjagaan kanak-kanak berdaftar atau tadika berdaftar.

Tuntutan maksimum untuk pelepasan ini adalah terhad kepada RM1,000 walaupun bilangan anak yang layak untuk penjagaan ini melebihi satu. Jika pasangan suami isteri dinilai secara berasingan, pelepasan ini hanya boleh dituntut oleh suami atau isteri yang membuat pembayaran.

11. Deposit Bersih Dalam SSPN

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) adalah pelan simpanan yang diperkenalkan oleh PTPTN untuk membolehkan ibu bapa melabur untuk pendidikan tinggi anak-anak mereka.

Anda boleh menuntut pelepasan cukai untuk deposit bersih di SSPN sehingga had tuntutan jika jumlah deposit anda untuk tahun 2019 lebih tinggi daripada jumlah pengeluaran anda. Kadar tuntutan adalah sehingga RM8,000 setiap individu dengan anak.

12. Pelepasan Anak

Potongan dibenarkan untuk setiap kanak-kanak yang belum berkahwin dan yang berumur di bawah 18 tahun pada bila-bila masa semasa tahun taksiran. Kadar tuntutan ialah sebanyak RM2,000 untuk seorang anak.

13. Pelepasan Kanak-kanak  (18 keatas) Untuk Pendidikan Sepenuh Masa

Bagi mereka yang belum berkahwin, berumur 18 tahun dan ke atas, dan menerima pendidikan sepenuh masa, potongan sebanyak RM2,000 dibenarkan.

Bagi mereka yang belum berkahwin, berumur 18 tahun dan ke atas, dan memenuhi mana-mana syarat berikut, tuntutan sebanyak RM8,000 dibenarkan:

 • Pendidikan Sepenuh Masa (selain matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di sebuah institusi pendidikan di Malaysia
 • Berkhidmat di bawah artikel indentures untuk layak dalam perdagangan atau profesion di Malaysia
 • Mengikuti ijazah sepenuh masa (atau setaraf, termasuk Sarjana atau Doktor Falsafah) di luar Malaysia

Kadar tuntutan yang dibenarkan ialah sehingga RM2,000 atau RM8,000 untuk seorang anak.

14. Insurans Hayat dan KWSP

Membayar premium insurans hayat pada kehidupan anda sendiri atau pasangan anda boleh ditolak di bawah pelepasan ini, seperti sumbangan kepada skim yang diluluskan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Sumbangan skim persaraan swasta tidak dikira di bawah bantuan ini.

Had tuntutan bagi penjawat awam yang berpencen dan mereka yang bukan penjawat awam berbeza dengan sewajarnya. kadar pelepasan sehingga RM7,000 untuk insurans hayat bagi kakitangan awam yang berpencen, sehingga RM3,000 untuk insurans hayat dan sehingga RM4,000 untuk KWSP untuk bukan kakitangan awam.

15. Skim Persaraan Swasta (PRS) dan Anuiti Tertunda

Jumlah potongan di bawah pelepasan ini adalah terhad kepada RM3,000 untuk individu dan RM3,000 untuk pasangan yang mempunyai sumber pendapatan. Jika anda memilih untuk penilaian bersama, potongan yang dibenarkan adalah juga terhad kepada RM3,000.

16. Insurans Pelajaran Dan Perubatan

Tuntutan ini dibenarkan untuk premium insurans yang berkaitan dengan pendidikan atau manfaat perubatan sama ada untuk diri sendiri, pasangan atau anak.

Jumlah potongan di bawah pelepasan ini adalah sama seperti kategori Skim Persaraan Swasta (PRS) dan anuiti tertunda, iaitu sebanyak RM3,000.

17. Sumbangan PERKESO

Sumbangan anda kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) boleh dituntut sebagai bantuan semasa tahun taksiran. Kadar tuntutan boleh dibuat sehingga RM250.

18. Peralatan Untuk Orang Kurang Upaya, Pasangan, Anak Atau Ibu Bapa

Anda boleh menuntut perbelanjaan yang ditanggung untuk pembelian peralatan sokongan asas yang diperlukan untuk penggunaan diri, pasangan, anak, atau ibu bapa, jika individu yang berkenaan kurang upaya.

Orang ini mesti berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya untuk perbelanjaan untuk layak. Peralatan sokongan asas termasuk mesin hemodialisis, kerusi roda, kaki buatan, dan alat bantuan pendengaran (cermin mata dan lensa optik tidak termasuk). Kadar tuntutan boleh dibuat sehingga RM6,000.

19. Individu Yang Kurang Upaya

Orang cacat yang telah disahkan secara bertulis oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya layak mendapat potongan tambahan di bawah bantuan ini. Kadar tuntutan boleh dibuat sehingga RM6,000.

20. Suami/Isteri Kurang Upaya

Mereka yang mempunyai pasangan kurang upaya layak mendapat potongan tambahan di bawah bantuan ini dengan kadar tuntutan sebanyak RM3,500.

21. Anak Kurang Upaya

Jika anda mempunyai anak kurang upaya yang belum berkahwin, anda berhak mendapat potongan di bawah bantuan ini dengan tuntutan sehingga RM6,000.

22. Anak Kurang Upaya Dalam Pengajian Tinggi

Bagi mereka yang belum berkahwin, berumur 18 tahun dan ke atas, dan memenuhi mana-mana syarat berikut, tuntutan sebanyak RM8,000 dibenarkan:

 • Pendidikan Sepenuh Masa (selain matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di sebuah institusi pendidikan di Malaysia
 • Berkhidmat di bawah artikel indentures untuk layak dalam perdagangan atau profesion di Malaysia

Mengikuti ijazah sepenuh masa (atau setaraf, termasuk Sarjana atau Doktor Falsafah) di luar Malaysia

Pemotongan Cukai (Derma) 

1. Derma Kepada Badan Kebajikan, Badan Sukan dan Projek Yang Diluluskan

Sumbangan yang jatuh di bawah kategori ini adalah terhad kepada 7 peratus daripada pendapatan agregat anda:

 • Hadiah berbentuk wang untuk institusi / organisasi / dana diluluskan
 • Hadiah berbentuk wang untuk aktiviti badan sukan
 • Hadiah berbentuk wang atau kos sumbangan dalam bentuk sebarang projek kepentingan negara yang diluluskan

2. Derma, Hadiah Dan Sumbangan Lain

Sumbangan di bawah kategori ini tidak terhad kepada had 7 peratus:

 • Hadiah wang kepada kerajaan / kerajaan negeri / pihak berkuasa tempatan
 • Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan
 • Hadiah berbentuk wang tidak melebihi RM20,000 untuk perpustakaan
 • Hadiah berbentuk wang atau sumbangan dalam bentuk kemudahan kurang upaya di tempat awam
 • Hadiah berbentuk wang atau peralatan perubatan tidak melebihi RM20,000 untuk kemudahan penjagaan kesihatan yang diluluskan
 • Hadiah lukisan ke Galeri Seni Kebangsaan atau galeri seni negeri

3. Langganan Badan Profesional

Langganan keanggotaan yang dibayar kepada badan profesional untuk profesion seseorang, seperti yuran profesional perubatan atau undang-undang, boleh dituntut sebagai potongan.

zakat

Rebat Cukai (Zakat) 

1. Rebat Cukai Untuk Diri Sendiri

Sekiranya pendapatan bercukai anda (selepas pelepasan cukai dan potongan) tidak melebihi RM35,000, anda akan diberi rebat sebanyak RM400 daripada cukai yang dikenakan.

2. Rebat Cukai Untuk Pasangan

Jika pendapatan bercukai anda (selepas pelepasan cukai dan potongan) tidak melebihi RM35,000, dan anda telah dibenarkan pelepasan cukai sebanyak RM4,000 untuk pasangan anda, anda boleh menuntut rebat ini.

3. Rebat Caj Untuk Umrah Atau Perjalanan Agama

Rebat ini diberikan kepada sesiapa yang meninggalkan Malaysia melalui laluan udara untuk melakukan umrah atau lain-lain ibadah haji, tetapi bukan untuk tujuan melaksanakan haji.

Untuk menuntut rebat ini, keterangan yang diperlukan adalah salinan visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk umrah dan pengesahan bertulis oleh badan keagamaan yang diiktiraf bagi mana-mana ziarah keagamaan yang lain.

4. Zakat/Fitrah

Rebat ini digunakan untuk pembayaran zakat wajib dan fitrah pada tahun taksiran.

Kini, anda tahu mengenai semua pelepasan cukai pendapatan, potongan cukai dan rebat yang boleh didapati untuk cukai pendapatan peribadi Malaysia 2020 (YA 2019), pastikan anda mencatat pemfailan cukai supaya anda tidak terlepas sebarang tuntutan.

Untuk memaksimumkan pengembalian wang cukai anda, tuntutan untuk pelepasan cukai harus dibuat pada tahun ini dan mula menyenaraikan semua insentif yang anda layak.

Sumber

 

 

Ikuti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan TikTok BeautifulNara untuk dapatkan pelbagai kandungan menarik.

Komen

PERHATIAN: Pihak BeautifulNara tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak BeautifulNara juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Loading...